ಆಡಿಯೋ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೇಬಲ್ (ಬಹು-ಜೋಡಿ, ಪರದೆಯ)